PALVELUT

Työnohjaus

Työnohjaus tukee ja helpottaa arjen työtä. Työnohjauksessa tutkitaan työn sisältöä ja tavoitteita esimiehen ja työntekijöiden näkökulmasta. Onnistunut työnohjaus tukee osapuolten kehittymistä työssään ja ehkäisee työuupumusta.

Työnohjaus voi olla henkilökohtaista tai ryhmämuotoista.

Työnohjauksesta voi olla apua kun:

 • työmotivaatio on hukassa
 • työ kuormittaa sinua ja herättää paljon tunteita
 • haluat kehittyä työssäsi esimiehenä
 • haluat lisätä työn tuloksellisuutta
 • kohtaat ammattitaitoasi haastavia asiakastilanteita tai henkilöitä
 • haluatte kehittää työtänne ja yhteisiä toimintatapoja
 • tarvitsette arvokeskustelua työnne tueksi

Valmennus

Valmennusta voidaan käyttää nykyisen roolin kehittämiseen tai uuden roolin omaksumiseen ja se on erinomainen työkalu esimerkiksi muutosprosessien implementoinnissa. Valmennuksissa voidaan keskittyä mm. uuden esihenkilön toimintatapoihin, itsensä johtamiseen, ryhmädynamiikan ilmiöihin jne.

Valmennus voi olla henkilökohtaista tai ryhmämuotoista.

Hyviä kysymyksiä esimiehelle tuloksellisuuden ja työyhteisön toimivuuden kannalta:

 • Mitä ihmisille ja yhteisöille tapahtuu muutostilanteissa, ja mikä on silloin tueksi?
 • Miten erilaiset vuorovaikutustavat toimivat ihmisten johtamisessa?
 • Miten jaksaa kuunnella ja käsitellä ihmisten tunteita?
 • Miten työmotivaatiota ja innostusta vahvistetaan?
 • Miten saada työntekijät osallisiksi päätöksentekoon ja kehittämistyöhön?
 • Miten ymmärtää ryhmä- ja organisaationdynamiikkaa ja toimia sen kanssa?
 • Miten osaamista ja ammatillista kehittymistä johdetaan?
 • Miten työhyvinvointia johdetaan?
 • Miten ottaa puheeksi hankalia asioita?

Muutoskonsultointi

Muutoskonsultointia voidaan käyttää liikkeen- ja projektinjohdon osaamisen apuna muutostilanteissa.

Tarjoamme muutoskonsultaatiota muun muassa seuraaviin tilanteisiin:

 • muutoksen ja kehittämisen tukea räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin
 • organisaatiokonsultaatiota rakenteiden kehittämiseen
 • konsultaatiota johtamisjärjestelmän kehittämiseen
 • työyhteisölle pysähtymisen ja itsearvioinnin paikkoihin

Tarjoamme lisäksi koulutuksia ja luentoja esimiestyön kehittämisestä, työpaikan ryhmädynamiikan ilmiöistä, insinöörien tunnetaidoista sekä muutosjohtamisesta.

Kaikissa palveluissa seurataan työnohjauksen eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet löytyvät kuvattuna täältä. 

HINNASTO

Yksilöohjaus

195€

90 min

Tonnilla työkuntoon työnohjauspaketti

Uuteen rooliin vaihtavalle, uusille esimiehille ja työuupumuksen kokeneille

1000€

5*90 min

Johdon / esimiehen yksilötyönohjaus

195€

90 min

Johdon / esimiehen ryhmätyönohjaus

4-8 henkilöä

300€

90 min

Fasilitointi 

alk. 120€

60 min 

Valmennus - ja koulutuskokonaisuudet

Räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

esim. Insinöörin tunnetaidot-ryhmävalmennus 120 min / 750€

 sop. mukaan

Muutoskonsultointi

Räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

sop. mukaan 

Hinnat ovat voimassa Uudenmaan alueella ja sen lähikunnissa. Hintoihin lisätään alv ja mahdolliset matkakulut.